Even geduld a.u.b.

Waarderingssysteem

Doelstelling

Ten grondslag aan het waarderingssysteem van Zoover ligt de doelstelling om onze bezoekers en accommodatiehouders een zo realistisch mogelijke indruk van accommodaties en bestemmingen te geven.

Wegingsfactoren

De waarderingsscore van Zoover komt tot stand op basis van recentheid van de beoordelingen. Cijfers van beoordelingen die in het lopende jaar aan een accommodatie zijn toegekend krijgen de wegingsfactor 7. Beoordelingen die in de afgelopen jaargang aan een accommodatie zijn toegekend tellen 6 keer mee. Ieder daaropvolgend jaar dat er verstrijkt daalt het cijfer met wegingsfactor 1. Dit heeft tot gevolg dat beoordelingen die ouder zijn dan 5 jaar nog maar een wegingsfactor van 1 hebben, waardoor de invloed op het uiteindelijke waarderingscijfer van een accommodatie beperkt is. Accommodaties die in het verleden matig zijn beoordeeld, maar recent steeds beter zijn gaan scoren zullen hier optimaal van profiteren.

Reisdatum

De wegingsfactor die van toepassing is op een beoordeling wordt gebaseerd op de ingevulde reisdatum. Indien de reisdatum door de bezoeker niet is ingevuld wordt de plaatsingsdatum gebruikt om de wegingsfactor van de beoordeling te bepalen.

Score algemene indruk toonaangevend

Het waarderingscijfer wordt vastgesteld door uitsluitend de algemene indruk-score als graadmeter te nemen. Het voordeel hiervan is dat beoordeelde categorieën die niet op een accommodatie van toepassing zijn ook niet meegeteld worden in de uiteindelijke beoordelingsscore. Zakenhotels waar het aspect kindvriendelijk geen rol speelt en bestemmingen die niet beschikken over uitgaansmogelijkheden zullen een eerlijkere score ontvangen.

Internationale beoordelingen

De bepaling van het uiteindelijke waarderingscijfer is gebaseerd op basis van alle toegekende nationale en internationale beoordelingen.