/Waarderingssysteem

Waarderingssysteem

Doelstelling

Ten grondslag aan het waarderingssysteem van Zoover ligt de doelstelling om onze bezoekers en accommodatiehouders een zo realistisch mogelijke indruk van accommodaties en bestemmingen te geven.

Opbouw algemene score

De algemene score op Zoover komt tot stand op basis van de recentheid van reviews. Recente reviews zijn reviews die niet ouder zijn dan 24 maanden. Cijfers van reviews die in de lopende maand aan een accommodatie zijn toegekend krijgen de zwaarste weging. Reviews die in de afgelopen maanden aan een accommodatie zijn toegekend krijgen een steeds lagere weging. Iedere maand daalt de weging van het cijfer met factor 1. Hierdoor zal de invloed van reviews ouder dan 24 maanden zeer worden beperkt. Accommodaties die in het verleden matig zijn beoordeeld, maar recent steeds beter zijn gaan scoren zullen hier optimaal van profiteren. Daarnaast zorgt de nieuwe maandweging ervoor dat de score sneller stijgt of daalt. De invloed van het verzamelen van nieuwe reviews is dus direct zichtbaar op de pagina.

De algemene score wordt vastgesteld door uitsluitend de algemene indruk-score als graadmeter te nemen.

Reisdatum

De wegingsfactor die van toepassing is op een review wordt gebaseerd op de ingevulde reisdatum. Indien de reisdatum door de bezoeker niet is ingevuld wordt de plaatsingsdatum gebruikt om de wegingsfactor van de beoordeling te bepalen.

Internationale reviews

De bepaling van het uiteindelijke algemene score is gebaseerd op basis van alle toegekende nationale en internationale reviews.

Fijn dat je hier bent!

Zoover.nl plaatst cookies zodat je beter kunt vinden wat je zoekt.

We bewaren je voorkeuren. Zo vind je makkelijk jouw droomvakantie en krijg je alleen relevante advertenties te zien.