Zoover Awards

Zoover Awards accommodaties

Ieder jaar vindt de uitreiking van de Zoover Awards voor accommodaties plaats. Tijdens deze feestelijke uitreiking ontvangen de beste campings, hotels, bed & breakfasts en andere accommodaties op Zoover een felbegeerde Zoover Award.

De acht categorieën

Alle accommodaties die op Zoover staan maken kans op een Gouden of Zilveren Zoover Award. In totaal zijn er per land negen categorieën waarin alle accommodaties met gemiddeld een 9 of hoger een Gouden Zoover Award krijgen.

Hiervoor heeft een accommodatie over het hele jaar een minimaal aantal reviews nodig: 15 voor een kleine, 30 voor een medium en 50 voor een grote accommodatie.

Platinum

Goud

Zilver

Platinum, Goud en Zilver

Er valt ook een Platinum Zoover Award per regio te winnen. Dijt zijn de twaalf provincies + de Waddeneilanden.

Geen Gouden Award gewonnen? Dan maak je ook nog kans op een Zilveren Zoover Award. Die is voor alle accommodaties met het minimale aantal reviews alsnog een gemiddelde score van 8 hebben gekregen.

Hier vind je meer praktische informatie over de Zoover Awards voor accommodaties.