Even geduld a.u.b.

Privacy en cookiebeleid Zoover

Algemeen

Dit Privacy en Cookiebeleid is van toepassing op alle websites (waaronder www.zoover.nl) en mobiele applicaties gecreëerd en beheerd door Zoover Media - Nieuwe Looiersdwarsstraat 15-17, 1017TZ Amsterdam, hierna te noemen ‘Zoover’. Zoover is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers en gebruikers van haar websites en mobiele applicaties van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy en Cookiebeleid, dan kunt u deze richten aan contact@zoover.nl onder vermelding van “Privacy en Cookiebeleid”. 

Wat doen we met jouw gegevens?

Voor het plaatsen van een review op onze website vragen wij alleen om je e-mailadres. Dit gebruiken wij om je te infomeren over de door jou geplaatste review. Wanneer je ons daarvoor toestemming geeft, ontvang je ook de Zoover nieuwsbrief op dat e-mailadres. Ontvang je de Zoover nieuwsbrief liever niet meer? Dan kun je je eenvoudig en snel uitschrijven via de link onderaan de Zoover nieuwsbrief.

We willen je graag helpen bij het vinden van een fijne vakantie. Om die reden maken wij ook gebruik van informatie en gegevens die je bewust of onbewust automatisch aan ons en andere beheerders van websites verstrekt. Al dan niet door het accepteren van de door ons gebruikte cookies. Wanneer je onze website bezoekt, krijgen wij inzicht in een aantal technische gegevens zoals je IP-adres, je besturingssysteem, de browser die je gebruikt, de internetpagina die je bezocht voordat je op onze site terecht kwam en de pagina’s die je bezoekt op onze website. Op basis van deze en andere gegevens leggen wij een gebruikersprofiel aan. Zo’n profiel is anoniem en alleen gekoppeld aan een device (bijvoorbeeld een computer, tablet, smartphone, etc.), of in bepaalde gevallen aan een aantal devices.

Alleen als jij hebt aangegeven dat jij van ons relevante boodschappen wenst te ontvangen via je e-mailadres, en jij daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven, wordt een profiel gekoppeld aan jouw e-mailadres. Verder gebruiken we je gegevens om onze site te verbeteren en om nuttige advertenties te tonen op bijvoorbeeld Facebook en Twitter.

In het kader van het aanbieden van een specifieke door jou gewenste dienst, kan het nodig zijn om jouw persoonsgegevens aan een derde te verstrekken die betrokken is bij de uitvoering van die dienst. Daarnaast zal Zoover incidenteel gespecialiseerde derden inschakelen voor analyse, procesverbetering, productontwikkeling of (markt-)onderzoek en daartoe gegevens, waaronder mogelijk persoonsgegevens, aan deze derden ter beschikking stellen. Buiten de hiervoor genoemde doorgiftes aan derden vindt, behoudens wettelijke verplichtingen om gegevens aan derden (zoals overheden) ter beschikking te stellen, uitsluitend doorgifte plaats van door jou op de website van Zoover geplaatste content en eventueel daaraan gekoppelde gegevens, aan andere in het beheer van Zoover zijnde websites en haar partners.

Je hebt het recht om te vragen om inzage in, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens indien deze op enig moment door ons worden verwerkt. Neem daarvoor contact op met Zoover. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om identificatie. Wanneer het gaat om inzage in mogelijke persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

Zoover is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en zal jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen. Behoudens jouw ondubbelzinnige, voorafgaande toestemming voor specifieke vormen van verwerking, zal Zoover persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door browsers (zoals Firefox of Internet Explorer) op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen computers of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen.

Wat doen wij met cookies?

Zoals eerder al aangegeven, maakt Zoover gebruik van cookies. Door middel van cookies zijn wij in staat je device of – onder voorwaarden - devices te herkennen wanneer je ons daarmee opnieuw bezoekt. Indien je tijdens het bezoek van onze website eveneens bent aangemeld bij (direct) aan je browser gekoppelde accounts (zoals bijvoorbeeld een Google-account), is het afhankelijk van de door jou gekozen account-instellingen, of wij ook in staat zijn je profiel te herkennen op andere devices die je gebruikt. Cookies herkennen dus alleen devices, geen personen.

Met cookies kunnen wij algemene bezoekgegevens (zoals de meest gevraagde pagina’s) bijhouden, zonder daarmee individuele bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Zoover haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren.

Daarnaast worden cookies bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Met jouw toestemming plaatsen Zoover en de advertentienetwerken waar wij mee samenwerken ‘tracking cookies’ op je device(s). Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s jij bezoekt, om zo je profiel te verfijnen. Hetzelfde doen wij met vergelijkbare informatie die wij van je bezoek aan andere websites krijgen waarop wij adverteren. Je profiel wordt, behoudens voorafgaande toestemming en voor een specifiek doel, niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en andere persoonsgegevens. Wij gebruiken je profiel om je van nuttige en relevante informatie te voorzien door bijvoorbeeld advertenties af te stemmen op jouw profiel en er tevens voor te zorgen dat niet te vaak dezelfde advertentie wordt weergegeven.

Zoover toont banners aan de gebruiker om haar diensten kosteloos aan te kunnen bieden. Onze adverteerders willen hun advertenties zo efficiënt mogelijk inzetten en maken daarvoor gebruik van geanonimiseerde data. Er wordt vervolgens gebruik gemaakt van technologieën van derde partijen om de resultaten van advertentieweergaven te verzamelen. Ook deze data zijn volledig geanonimiseerd, zodat er bij gebruikmaking van deze technologie geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer u gebruik maakt van mobiele applicaties (apps) van Zoover kunnen wij gegevens verzamelen en verwerken over de daadwerkelijke locatie van het device, zoals de GPS-signalen die worden verzonden door bijvoorbeeld een smartphone of tablet. Zoover bepaalt door middel van het GPS-signaal van het device de locatie van de gebruiker. De positie matchen we aan ons “Geo Area ID” om zo de weersverwachting voor de locatie van de gebruiker te kunnen weergeven in de app. Wanneer er een bestemming wordt opgeslagen binnen een mobiele app wordt deze lokaal op het device van de bezoeker opgeslagen. De GPS‑locatie van de gebruiker wordt gedeeld met derde partijen zodat relevante advertenties aan de gebruiker getoond kunnen worden op basis van zijn of haar locatie.

Verder verzamelen wij device-specifieke gegevens, zoals het hardwaremodel. Dit type, dat uitsluitend ziet op devices en niet op personen, wordt door ons gedeeld met derden. De gegevens worden gebruikt om, geheel anoniem, gebruikersgedrag in kaart te brengen om zo verbeteringen aan te kunnen brengen binnen onze websites en applicaties.

Indien een adverteerder of een andere derde een cookie toevoegt aan materiaal dat Zoover op een website publiceert dient deze derde zich te houden aan de ter zake van toepassing zijnde wetgeving, gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede aan de eventueel nader door Zoover daaraan gestelde regels. Op het gebruik van cookies door derden is het privacy- en cookiebeleid van die derde van toepassing.

Hoe kun je cookies voorkomen of verwijderen?

Het is mogelijk je internetbrowser zo in te stellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst of zelfs geheel te voorkomen dat cookies geplaatst kunnen worden. Het gevolg daarvan is dat je mogelijk niet, of niet optimaal, van alle onderdelen van websites gebruik kunt maken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in je browserinstellingen specifieke types cookies, zoals cookies die wachtwoord, inlognamen en andere voorkeuren bijhouden, aan- of uit te zetten. Omdat iedere browser anders is, verwijzen we je voor deze mogelijkheden naar de instellingen van je eigen browser. Voor uitgebreide informatie adviseren we de uitleg van de consumentenbond te raadplegen.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer van je surfgedrag registreren. Je kunt er echter ook voor kiezen de cookies voor de houdbaarheidsdatum handmatig van je device(s) te verwijderen. Elke browser biedt deze mogelijkheid. Ook hiervoor verwijzen we je naar je eigen browser.

Wij willen je erop wijzen dat sommige tracking cookies, die adverteerders en website-eigenaren inzicht geven in jouw interesses, kunnen worden aan- of uitgezet via www.youronlinechoices.eu/nl bij “Jouw instellingen” of http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Je kunt daar ook aangeven welke bedrijven wel en welke niet jouw surfgedrag mogen vastleggen.

Deze cookies kun je aantreffen:

Cookie

Opslagperiode

Functie  van Cookie

Google Analytics

(_umta, _umtb, _utmc, _utmz)

_utma: 2 jaar

_utmb: 30 min.

_utmc: sessie

_utmz: 6 maanden

Google Analytics cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op de website met als doel de website verbeteren en beter af te stemmen op de behoefte van haar bezoekers

Yahoo Analytics

(itvisitorid, itsessionid, ywadp, fpc)

Itvisitorid, itsessionid, fpc: sessie

ywadp: 3 jaar

Yahoo Analytics cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op de website met als doel de website verbeteren en beter af te stemmen op de behoefte van haar bezoekers

Addthis

(_atuvc, uid, uvc, psc)

_atuvc:sessie

uid, uvc, psc: 2 jaar

Deze cookies worden geplaatst door de Addthis plugin, die het de website bezoekers maakt content te delen met anderen.

Scorecardresearch

(UID, UIDR)

UID: 1 jaar

UIDR: 1 jaar

De cookie is afkomstig van Comscore en wordt gebruikt om inzage te krijgen in het bezoek van onze website.

Doubleclick

30 dagen

Cookies van Doubleclick worden gebruikt om de advertentie ervaring zo goed mogelijk te maken voor onze bezoekers.

Google Adwords

30 dagen

De advertentiedienst van De Google, Google  Adwords plaatst cookies. De informatie die deze cookies opleveren wordt gebruikt om Adwords te optimaliseren.

Affiliate Netwerken

(tradedoubler, tradetracker)

30 dagen

De cookies die worden geplaatst door de affiliate netwerken worden gebruikt voor het betalen van externe websites voor het leveren van relevant verkeer naar Zoover/WOL.

Bluekai

6 maanden

De cookies afkomstig van BlueKai verzamelen anonieme gebruikersdata. Het is niet meer dan een nummer die wordt gebruikt om relevante reclame te tonen. Er wordt geen persoonlijke herleidbare informatie van gebruikers verzameld.

Advertentienetwerken

(360 yield, adnxs, admeld, invitemedia, mediamath, turn, criteo)

6 maanden

Cookies van advertentienetwerken (genoemd zijn slechts enkele voorbeelden) worden gebruikt om relevante advertenties te tonen en om de advertentie ervaring zo goed mogelijk te maken voor onze bezoekers.

213.206.117.51 (OpenX)

6 maanden

Cookies van 213.206.117.51 (OpenX) worden gebruikt om de advertentie ervaring zo goed mogelijk te maken voor onze bezoekers.

Maxymizer

(mmcore.pd, mmcore.srv, mmid, mmpa.rh, mmcore.id, mmcore.tst, mmpa.tst, mm_[description])

Maximaal 12 maanden

De cookies die Maxymiser plaats worden gebruikt om in website testen, de bezoeker de juiste versie van de site/pagina te serveren. Zodat kan worden bepaald welke versie van de site/pagina de bezoeker de beste ervaring biedt. De informatie die wordt opgeslagen is niet-persoonsgebonden en wordt maximaal 12 maanden bewaard.

Po.st

(post_uuid, post_dcm)

post_uuid: 1 jaar

post_dcm: 1 dag

Deze cookies worden geplaatst door de po.st plugin, die het de website bezoekers maakt content te delen met anderen.

 

Tot slot

Zoover behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy en Cookiebeleid. We adviseren je daarom om ons Privacy en Cookiebeleid regelmatig op wijzigingen te controleren.