Zoover en HolidayCheck samen verder

- 10 juli 2012

Zoover en HolidayCheck samen verder

- 10 juli 2012

De beoordelingssites Zoover en HolidayCheck slaan de handen ineen en gaan samen verder. Met vele miljoenen user generated beoordelingen, foto’s en video’s ontstaat de grootste vakantie- en vrijetijdsportal van Europa. Door het samengaan van Zoover en Holidaycheck creëren beide merken meer Europese slagkracht.

Het moederbedrijf van HolidayCheck AG, TOMORROW FOCUS AG, neemt per 10 juli een meerderheidsbelang van 51% in Webassets BV, het moederbedrijf van Zoover. Erwin Rooymans verkoopt zijn aandeel in Zoover. Wel blijft Rooymans’ zijn bedrijf Netmatch betrokken als technische partner van Zoover. De resterende aandelen blijven in handen van oprichter Bas Rasker en het management. Met de overname is double digit bedrag in miljoenen gemoeid. Het huidige management zal Zoover de komende jaren blijven leiden.

Door de samenwerking kan Zoover zich versneld toeleggen op haar OTA-ambities “Met HolidayCheck kan Zoover haar aspiraties professioneel ontplooien” aldus Bas Rasker, CCO van Zoover. De tijd is rijp “Zoover heeft een enorm bereik en vertrouwen van de consument, deze stap moet je nu zetten”.

De combinatie is marktleider in centraal en west Europa, met meer dan 35 miljoen unieke bezoekers per maand.  Naast het gecombineerd marktleiderschap in België, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland hebben de bedrijven reeds sterke posities in o.a. Frankrijk, Scandinavië en Polen. Verder worden nieuwe markten in Oost-Europa en Rusland verkend. Vanzelfsprekend zullen ook andere Europese markten  binnen Europa worden aangeboord.

Naast de vakantieportals HolidayCheck en Zoover beschikt de nieuwe combinatie met MeteoVista, het moederbedrijf van weeronline.nl, ook over een Europees weerbedrijf.

Zoover CEO Stephan Bosman is zeer verheugd over de samenwerking met HolidayCheck. “ Onze bezoekers profiteren van nog meer user generated content, samen zijn wij goed voor bijna 4 miljoen beoordelingen. Onze zakelijke klanten bieden wij een enorm bereik op de Europese markt en fantastische integratiemogelijkheden”.

De combinatie heeft 300 medewerkers en kantoren in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Polen en Zwitserland (HQ).  Bosman en Rasker verwachten veel synergie tussen beide bedrijven. “ Onze ambities zijn groot en wij willen onze leidende positie in Europa de komende jaren verder uitbouwen”

De toekomst

De combinatie zal haar leidende Europese positie verder uitbouwen. Daarbij ligt de focus, naast de landen waar de combinatiemarktleider is, op Oost-Europa. Verder zullen OTA (Online Travel Agent) activiteiten worden opgestart voor Nederland.

 

Door de samensmelting ontstaat een grotere ICT slagkracht waardoor productontwikkeling kan worden versneld.